Formigo Armat I Pretensat

AUTOR(A) Antonio R. Mari Bernat
TAMAÑO DEL ARCHIVO 8,83 MB
NOMBRE DEL ARCHIVO Formigo Armat I Pretensat.pdf
FECHA 2006

El libro Formigo Armat I Pretensat en formato PDF. El libro Formigo Armat I Pretensat en formato MOBI. El libro Formigo Armat I Pretensat en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Antonio R. Mari Bernat. Disfruta leyendo con el sitio web carreracentenariometro.es.

Carreracentenariometro.es Formigo Armat I Pretensat Image

DESCRIPCIÓN

Formigó armat i pretensat. Exercicis curts de bases de càlcul i estats límit, és un llibre concebut bàsicament com a material d'autoaprenentatge per als estudiants d'estructures de formigó en escoles d'enginyeria de camins, d'obres públiques, arquitectura i arquitectura tècnica. Seguint la tradició de l'ETSECCPB, el llibre tracta conjuntament les estructures de formigó armat i les de formigó pretesat. L'objectiu principal d'aquesta obra és permetre que l'estudiant autònomament pugui consolidar els coneixements a base d'aplicar-los en diversos casos, extrets sovint del context professional. Per aconseguir-ho, s'ha elaborat aquesta extensa col·lecció d'exercicis, els quals es poden resoldre sempre amb menys de trenta minuts. Per a l'elaboració del material que recull aquesta publicació, els autors han comptat amb ajudes per a l'elaboració de material docent i innovació educativa de l'ETSECCPB de la UPC i de millora de la qualitat docent (MQD) de l'AGAUR del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, com també amb la col·laboració de les persones següents: Marta de la Torre, Caterina Ramos, Roser Valls, Mònica Martínez i Juan Carlos Rosa.

DESCARGAR
LEER EN LINEA

Aire Que Respirem,L . Histories Sorprenents Sobre L Atmosfera, Els Gasos Que Con (Catalisi) PDF Download

formigo armat i pretensat formigo armat i pretensat formigo armat i pretensat formigo armat i pretensat formigo armat i pretensat formigo armat i pretensat for