Formigo Armat I Pretensat

AUTOR(A) Antonio R. Mari Bernat
TAMAÑO DEL ARCHIVO 9,96 MB
NOMBRE DEL ARCHIVO Formigo Armat I Pretensat.pdf
FECHA 2006

Descubre el libro de Formigo Armat I Pretensat con carreracentenariometro.es. Lea el PDF de Formigo Armat I Pretensat en su navegador de forma gratuita. Regístrate y descarga Formigo Armat I Pretensat y otros libros de Antonio R. Mari Bernat.

Carreracentenariometro.es Formigo Armat I Pretensat Image

DESCRIPCIÓN

Formigó armat i pretensat. Exercicis curts de bases de càlcul i estats límit, és un llibre concebut bàsicament com a material d'autoaprenentatge per als estudiants d'estructures de formigó en escoles d'enginyeria de camins, d'obres públiques, arquitectura i arquitectura tècnica. Seguint la tradició de l'ETSECCPB, el llibre tracta conjuntament les estructures de formigó armat i les de formigó pretesat. L'objectiu principal d'aquesta obra és permetre que l'estudiant autònomament pugui consolidar els coneixements a base d'aplicar-los en diversos casos, extrets sovint del context professional. Per aconseguir-ho, s'ha elaborat aquesta extensa col·lecció d'exercicis, els quals es poden resoldre sempre amb menys de trenta minuts. Per a l'elaboració del material que recull aquesta publicació, els autors han comptat amb ajudes per a l'elaboració de material docent i innovació educativa de l'ETSECCPB de la UPC i de millora de la qualitat docent (MQD) de l'AGAUR del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, com també amb la col·laboració de les persones següents: Marta de la Torre, Caterina Ramos, Roser Valls, Mònica Martínez i Juan Carlos Rosa.

DESCARGAR
LEER EN LINEA

El término general es Hormigón pretensado que incluye al Hormigón pretensado y al Hormigón postensado.. Se denomina hormigón postensado o concreto postensado a aquel hormigón/concreto al que se somete, después del vertido y fraguado, a esfuerzos de compresión por medio de armaduras activas (cables de acero) montadas dentro de vainas.A diferencia del hormigón pretensado, en el que las ...

El pretensado tiene una mayor resistencia a la oxidación, al vertirse el hormigón directamente en las barras o cables ya tensados. Por este motivo y por el proceso de transferencia de tensión, se suelen prefabricar en un taller y luego trasladarlos a la obra, no como ocurre con el postensado.