Codi Civil De Catalunya I Legislacio Complementaria

AUTOR(A) Joan Egea Fernandez
TAMAÑO DEL ARCHIVO 7,56 MB
NOMBRE DEL ARCHIVO Codi Civil De Catalunya I Legislacio Complementaria.pdf
FECHA 2016

Cuida los árboles y descarga el libro de Codi Civil De Catalunya I Legislacio Complementaria en formato electrónico. En carreracentenariometro.es encontrará el libro de Codi Civil De Catalunya I Legislacio Complementaria en formato PDF, así como otros buenos libros. ¡Lee Codi Civil De Catalunya I Legislacio Complementaria en tu teléfono, tableta o navegador!

Carreracentenariometro.es Codi Civil De Catalunya I Legislacio Complementaria Image

DESCRIPCIÓN

Aquest volum actualitza el Codi civil i la legislació que el complementa, ampliant substancialment les referències jurisprudencials que donen compte de llur interpretació i aplicació, incloent-ne les sentències que ha dictat el TSJC fins al gener de 2016, així com un nombre escollit de sentències de les audiències catalanes. La normativa que s’hi conté es concorda, a més, amb un elevat nombre de noves disposicions, provinents tant de l’ordenament català com de l’estatal, que incideixen en els àmbits institucionals regulats pel dret civil català.Codi civil de Catalunya: lleis 29/2002, del llibre primer; 25/2010, del llibre segon (modificada per D-L 3/2015, de creació del registre de parelles estables); 4/2008, del llibre tercer (modificat per llei 7/2012); 10/2008, del llibre quart, i 5/2006, del llibre cinquè (modificat per llei/2015 i ampliat per llei19/2015, que incorpora la propietat temporal i la compartida). Persona i família: lleis 22/2000, d’acolliment de persones grans; 15/2009, de mediació en l’àmbit del dret privat, i el reglament que la desenvolupa, i 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Obligacions i contractes: Compilació del dret civil de Catalunya (llibre IV); lleis 6/2000, de pensions periòdiques; 23/2001, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura; 2/2005, de contractes d’integració; i 1/2008, de contractes de conreu. Disposicions complementàries de dret de la persona, dret registral i processal (p.e llei 4/2012, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya), dret lingüístic i persones jurídiques

DESCARGAR
LEER EN LINEA

Aquest volum conté les matèries següents: · Codi civil de Catalunya: incorpora les darreres modificacions introduïdes per les lleis 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè i 10/2017, del 27 de ...

Sinopsis CODI CIVIL DE CATALUNYA I LEGISLACIÓ COMPLEMENTARIA es un libro del autor Egea, Joan editado por ATELIER. CODI CIVIL DE CATALUNYA I LEGISLACIÓ COMPLEMENTARIA tiene un código de ISBN 978-84-17466-05-3 y consta de 904 Páginas.